Apie Lietuvos jaunimo Ramuva

Lietuvos jaunimo ramuva (LJR) įkurta 1990 m. Kovo 9 d. Vilniuje. Ji vienija jaunimą, siekiantį pažinti lietuvių tautos etninį palikimą ir grąžinti į gyvenimą jos dvasines vertybes kaip gyvenimo būdo dorovinį pagrindą. Lietuvos jaunimo ramuvos veikla: etninis ir ekologinis švietimas, gamtos, istorijos ir kitų kultūros paminklų tvarkymas ir priežiūra, etnografinės ekspedicijos, žygiai, stovyklos, tradiciniai amatai, senųjų baltiškų kalendorinių švenčių šventimas, darbas su vaikais mokyklose, leidyba, bendradarbiavimas su kitomis jaunimo organizacijomis.

LJR indėlis į lietuvių kultūros paveldo lobyną tikrai nemažas. Ilgą laiką Jaunimo ramuvai vadovavo tokie garsūs ir nusipelnę žmonės kaip Darius Ramančionis, Simas Baskas, Vykintas Vaitkevičius ir kt. Buvo įgyvendintas projektas "Rytų Lietuva: kraštas ir žmonės" etnokultūriniu požiūriu nušvietęs Rytų Lietuvos (Vilnijos) padėtį XX a. pabaigoje, atskleidęs šio krašto žmonių buitį ir papročius, vykdomos įvairios akcijos, talkos, stovyklos, kraštotyrinės ekspedicijos Žemaitijoje ir kitose Lietuvos vietose. Po to keletą metų veikla buvo apmirusi lyg ruošiantis netikėtiems pokyčiams ir laukiant naujų jėgų, idėjų atėjimo. Grupė jaunų, entuziastingai nusiteikusių žmonių 2001 m. kovo 29 d. susirinko į Vilniaus filosofijos-sociologijos institutą, VI LJR krivūlę. Čia buvo nutarta atnaujinti Lietuvos jaunimo ramuvos veiklą, apsvarstytas tolimesnės veiklos planas, perrinkti LJR vadovybę (taryba) ir tarybos pirmininką. Kelis metus LJR buvo apmirus, kol 2012 metų rugsėjo mėnesi ji vėl susibūrė. Iš rusenančių žarijų kilo nauja, dar ryškesnė liepsna.

Tikriausiai stipriausias dalykas, kuriuo pasižymi dabartinė LJR, tai neišsemiamas jos narių kūrybingumas ir neprilygstama gaivališka energija. "Kūlgrindos" įkvėptos ankstesnės LJR kartos susibūrė į tokias populiarias grupes kaip pvz. "Žalvarinis", "Nata", "Spanxti", "Vilkduja" ir "Andaja". LJR nariai yra muzikantai, filosofai, poetai, menininkai, tai yra jaunimas nebijantis puoselėti protėvių tradicijas.

Tikimės, kad naujasis Lietuvos jaunimo ramuvos atgimimas, su jūsų visų - prijaučiančių ir dalyvaujančių pagalba bus dar našesnis, įspūdingesnis ir sėkmingesnis nei ankščiau. Taigi, norit klausti - klauskite, turit pasiūlymų - siūlykite! Skambinkit, rašykit, diskutuokit, dalyvaukit, kartu gilinkimės ir puoselėkime protėvių dvasinį ir kultūrinį palikimą. Nes jūs tie skaidrūs šaltiniai, kurie neleidžia tautos upei užakti...

LJR savo veikla siekia:

  • Ugdyti naująją kartą, kuri atgaivintų tautos dvasią, grąžintų į gyvenimą jos vertybes;
  • Per darnos kūrimą savyje sukurti darnias šeimas, darnius giminystės ryšius ir per juos - darnią tautą;
  • Grąžinti į gyvenimą senąjį baltiškąjį kalendorių, metų rato šventėms - baltiškąjį turinį;
  • Grąžinti pagarbą protėvių palikimui ir istorijai, jos paminklams, baltiškajai kultūrai, kalbai, liaudies dainoms, darbui;
  • Išsaugoti Lietuvos gamtą, jos savitumą, grožį ir šventumą;
  • Užmegzti ryšius ir bendradarbiauti su Lietuvos ir pasaulio organizacijomis bei pavieniais žmonėmis, kuriems artimos šios idėjos.